Stemmingsklachten (of stemmingsstoornissen) zijn een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je verkeert. Het gaat hierbij dus niet om sombere of verdrietige emoties die een normale reactie zijn op nare gebeurtenissen en vanzelf weer overgaan. Je kunt bij stemmingsklachten denken aan bijvoorbeeld een depressie, dysthyme stemmingsstoornis of bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd). In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. 

Ieder mens voelt zich weleens somber of heeft weleens een mindere periode in zijn of haar leven. Wanneer er sprake is van een sombere stemming die langer aanhoudt en niet vanzelf overgaat kan er sprake zijn van een stemmingsstoornis zoals een depressie. Mensen die langere tijd met sombere gevoelens kampen of last hebben van een depressie verliezen vaak de interesse in andere mensen of dingen om zich heen. Het wordt dan steeds moeilijker om hun gewone leven te leiden en de sombere stemming bepaalt in grote mate hun  gedachten en functioneren.

Veelvoorkomende klachten die kunnen horen bij een depressie zijn:
• Somber gevoel voor het grootste deel van de dag;
• Bijna nergens meer zin in hebben
• Je heel schuldig of waardeloos voelen
• Een korter lontje hebben dan je gewend bent
• Je niet goed kunnen concentreren en besluiteloosheid
• Een verandering in je eetpatroon
• Geen vertrouwen hebben in de toekomst en een gevoel van uitzichtloosheid/hopeloosheid
• Vermoeidheid en verlies van energie
• Aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
• Gedachten hebben over de dood of zelfdoding

Depressies kunnen variëren in ernst (van licht tot matig tot ernstig) en een depressie wordt door iedereen anders ervaren. Als je lijdt aan een depressie kan het leven erg zwaar aanvoelen en is het moeilijk om de juiste stappen te zetten om te herstellen. De depressie maakt het juist moeilijker om de dingen te doen waarvan je ergens wel weet dat ze kunnen helpen maar het is moeilijk om de juiste stappen te zetten of om te geloven dat het ook weer beter kan worden. Een depressie lijdt vaak tot (gedeeltelijk) uitval van school of werk en heeft een grote invloed op het leven en functioneren van de persoon die lijdt aan een depressie of de omgeving.

Praktische tips voor mensen met een (vermoeden van een) depressie:
• Probeer je depressieve gevoelens te accepteren en jezelf de tijd te gunnen om te herstellen.
• Zorg voor voldoende nachtrust en een vast dag-nachtritme.
• Let erop dat je voldoende en gezond eet en lichaamsbeweging krijgt.
• Hoe moeilijk ook, probeer afleiding te zoeken: ga naar buiten, zoek contact met anderen, doe dingen waar je eerder ook plezier uit haalde.
• Probeer negatieve gedachten te vervangen door positieve.
• Probeer bij jezelf na te gaan wat de depressie heeft veroorzaakt, ook
om eventuele terugval te voorkomen.
• Zoek hulp.

Er zijn verschillende behandelingen en therapieën (bij bijvoorbeeld een psycholoog of het GGZ) die kunnen helpen een depressie te overwinnen en hiervan te herstellen. Soms kan het fijn zijn als er (ook naast een behandeling of therapie, of in het voor- of natraject hiervan) iemand is die met je meekijkt en ondersteunt en ook op praktisch gebied meedenkt in jouw proces. Route Vooruit biedt de begeleiding en ondersteuning aan mensen die op zulke momenten zo hard nodig is. Dit kan bij jou thuis zijn of op locatie en kan worden gefinancierd via de WMO in de gemeente waar jij woont. Onze begeleiding en ondersteuning is persoonlijk, professioneel en afgestemd op jouw behoeftes.

Heb jij of juist iemand in je omgeving op dit moment last van een depressie of een aanverwante hulpvraag en ben jij benieuwd of wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij geven eerlijk advies en denken graag met je mee.

Telefonische hulplijnen voor een luisterend oor of een persoonlijk
gesprek:
– Korrelatie: 0900 – 1450 (werkdagen 9.00 – 18.00 uur, 15 cpm)
– De luisterlijn (voorheen: Sensoor): 0900 – 0767 (dag en nacht bereikbaar, 5 cpm)

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Bel dan gratis met 113 zelfmoordpreventie op het nummer 0800-0113