Route Vooruit is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij angst- en stemmingsklachten. Dit houdt in dat wij ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van angststoornissen, depressies en aanverwante klachten. Hierdoor kunnen wij net dat beetje extra bieden voor mensen die te maken hebben met deze klachten en de hulp bieden die dan zo hard nodig is.

Angststoornissen

Ongeveer 20% van de volwassenen in Nederland ontwikkelt tijdens zijn leven een angststoornis. Dat wil zeggen dat 1 miljoen mannen, vrouwen, jong, volwassen en oud een angststoornis hebben of hebben gehad. Hiermee zijn angststoornissen een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Het gaat bij angststoornissen om serieuze klachten die in verschillende allerlei vormen voorkomen. Heftige angstklachten verdwijnen meestal niet vanzelf en kunnen je leven steeds meer gaan beheersen. Met de juiste hulp en ondersteuning is het gelukkig wel mogelijk om weer grip te krijgen op je angsten en te leren hoe je ervoor kan zorgen dat je angsten je leven niet meer beheersen.

Gelukkig is het met de juiste hulp en ondersteuning mogelijk om een angststoornis aanzienlijk te verminderen en je leven minder te laten beperken door je angsten of er zelfs helemaal vanaf te komen. Soms kan het fijn zijn als er (ook naast een behandeling of therapie, of in het voor- of natraject hiervan) iemand is die met je meekijkt en ondersteunt en ook op praktisch gebied meedenkt in jouw proces. Route Vooruit biedt de begeleiding en ondersteuning aan mensen die op zulke momenten zo hard nodig is. Samen gaan we oefenen met het aangaan van je angsten en het weer onder controle krijgen van de emoties die bij je angsten komen kijken. Dit kan bij jou thuis zijn of op locatie en kan worden gefinancierd via de WMO in de gemeente waar jij woont. Onze begeleiding en ondersteuning is persoonlijk, professioneel en afgestemd op jouw behoeftes. Lees meer over angststoornissen

Stemmingsklachten

Stemmingsklachten (of stemmingsstoornissen) zijn een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij gemoedstoestand of emoties ernstig verstoord zijn of niet passen bij de situatie waarin je verkeert. Het gaat hierbij dus niet om sombere of verdrietige emoties die een normale reactie zijn op nare gebeurtenissen en vanzelf weer overgaan. Je kunt bij stemmingsklachten denken aan bijvoorbeeld een depressie, dysthyme stemmingsstoornis of bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd). In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie.
Ieder mens voelt zich weleens somber of heeft weleens een mindere periode in zijn of haar leven. Wanneer er sprake is van een sombere stemming die langer aanhoudt en niet vanzelf overgaat kan er sprake zijn van een stemmingsstoornis zoals een depressie. Mensen die langere tijd met sombere gevoelens kampen of last hebben van een depressie verliezen vaak de interesse in andere mensen of dingen om zich heen. Het wordt dan steeds moeilijker om hun gewone leven te leiden en de sombere stemming bepaalt in grote mate hun  gedachten en functioneren.

Veelvoorkomende klachten die kunnen horen bij een depressie zijn:
• Somber gevoel voor het grootste deel van de dag;
• Bijna nergens meer zin in hebben
• Je heel schuldig of waardeloos voelen
• Een korter lontje hebben dan je gewend bent
• Je niet goed kunnen concentreren en besluiteloosheid
• Een verandering in je eetpatroon
• Vermoeidheid en verlies van energie
• Aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
• Gedachten hebben over de dood of zelfdoding

Depressies kunnen variëren in ernst (van licht tot matig tot ernstig) en een depressie wordt door iedereen anders ervaren. Als je lijdt aan een depressie kan het leven erg zwaar aanvoelen en is het moeilijk om de juiste stappen te zetten om te herstellen. De depressie maakt het juist moeilijker om de dingen te doen waarvan je ergens wel weet dat ze kunnen helpen maar het is moeilijk om de juiste stappen te zetten of om te geloven dat het ook weer beter kan worden. Een depressie lijdt vaak tot (gedeeltelijk) uitval van school of werk en heeft een grote invloed op het leven en functioneren van de persoon die lijdt aan een depressie of de omgeving. Lees meer over stemmingsklachten en depressies

Lezingen & voorlichting

Route Vooruit deelt graag zijn kennis over deze onderwerpen en biedt verschillende lezingen, voorlichtingen of trainingen aan over angst- en stemmingsklachten en de hieruit mogelijk voortvloeiende aanverwante problematiek. Onze lezingen worden op maat gemaakt en zijn bedoeld voor zowel mensen die zelf kampen met een angst- of stemmingsklachten als aan organisaties, bedrijven of zorginstellingen.

Lezingen, training of voorlichting in:
  • Omgaan met een depressie
  • Omgaan met een angststoornis
  • Psychische klachten en herstel
  • Verdiepingstraining zorgverleners
  • Omgaan met psychische klachten bij naasten

Bent u geïnteresseerd in een lezing , training of voorlichting via Route Vooruit? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.