Privacyverklaring
Loek Marneffe, eigenaar van Route Vooruit, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Loek Marneffe
E: info@routevooruit.nl
T: 06-41882524
Kvk: 76896552
AGB-Code: 98104686

Loek Marneffe is de Functionaris Gegevensbescherming van Route vooruit, te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Route Vooruit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer
– Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag waaronder mogelijk gegevens over:

 • (psychische) gezondheid;
 • leefsituatie;
 • godsdienst/ levensovertuiging;
 • politieke gezindheid;
 • seksueel leven;
 • strafrechtelijk verleden;
 • economische status;
 • familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
 • opleidingen/ scholingen.
 • ID nummer

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Route Vooruit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van passende begeleiding;
– Contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om aan wettelijke plichten te kunnen voldoen.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard:
Route Vooruit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de bewaartermijn die volgens de wet op onze dienstverlening van toepassing is (Jeugdwet, WLZ en/of WMO) gesteld wordt. De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Route Vooruit verstrekt uitsluitend aan derden indien u hier expliciet toestemming voor geeft en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Route Vooruit is behouden aan het beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (Mits dit niet in strijd is met algemene of sectorwetgeving). Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@routevooruit.nl. Loek Marneffe dan zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Route Vooruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@routevooruit.nl Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Cookies:
Op de website van Route Vooruit wordt  gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op de computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Er is een onderscheid tussen functionele en nietfunctionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Vrij gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer. Cookies kunt u altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Google Analitics: Loek Marneffe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Route Vooruit website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Loek Marneffe te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier treft u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:

 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop u op deze website terecht bent gekomen.

Loek Marneffe heeft Google geen toestemming gegeven om via Route Vooruit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wijzigen: Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 27-05-2023.