Over Route Vooruit

Route Vooruit is een zorginitiatief opgericht om gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning te bieden aan volwassenen met psychische klachten. Vanuit professionele expertise en ervaringskennis wordt samen gewerkt aan klachtenvermindering en herstel. Ons werkgebied bestaat uit de gemeentes Maashorst, Meierijstad, Bernheze en Boekel.

Visie

Ieder mens verdient het om op een prettige manier in het leven te staan en deel te nemen aan de samenleving. Helaas kan het gebeuren dat je op een bepaald moment in je leven in meer of mindere mate te maken krijgt met psychische problemen. Soms lukt het niet om in je eentje je problemen op te lossen en heb je daarbij hulp nodig. Vanuit Route Vooruit wordt de hulp geboden die dan zo hard nodig kan zijn. Dicht bij huis en zonder lange wachtlijsten en eindeloze intakeprocedures. De begeleiding en ondersteuning is persoonlijk en oprecht. Ieder mens is uniek en dus heeft iedereen iets anders nodig.

Belangrijke uitgangspunten van Route Vooruit zijn:

  • Werken vanuit mogelijkheden
  • Het bieden van praktische handvatten die leiden tot klachtenvermindering
  • Jij houdt de regie over jouw traject
  • Persoonlijke en oprechte begeleiding
  • Ondersteunen op verschillende leefgebieden om zo tot een complete aanpak van de problematiek te komen
  • Maatwerk bieden: Er bestaat geen standaard aanpak, ieder mens is uniek
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid delen en inzetten
  • Geen wachttijden, directe ondersteuning