Route Vooruit, samen werken aan herstel

Route Vooruit is een zorginitiatief opgericht om begeleiding en ondersteuning te bieden aan jongeren en volwassenen met angst- en stemmingsklachten. Je kunt hierbij denk aan bijvoorbeeld een depressie, burn-out of angststoornis. Vanuit professionele expertise en ervaringskennis bied ik gespecialiseerde begeleiding, hersteltrajecten en dagbesteding in de regio Uden/Veghel. Samen wordt er gewerkt aan vermindering van de klachten en herstel.

Visie

Ieder mens verdient het om op een prettige manier in het leven te staan en deel te nemen aan de samenleving. Helaas kan het gebeuren dat je op een bepaald moment in je leven in meer of mindere mate te maken krijgt met psychische problemen. Soms lukt het niet om in je eentje je problemen op te lossen en heb je daarbij hulp nodig. Vanuit Route Vooruit bied ik de hulp die dan zo hard nodig kan zijn, dicht bij huis en zonder lange wachtlijsten en eindeloze intakeprocedures. De begeleiding en ondersteuning is persoonlijk en oprecht. Ieder mens is uniek en dus heeft iedereen iets anders nodig.

Belangrijke uitgangspunten van Route Vooruit zijn:

  • Werken vanuit mogelijkheden
  • Jij houdt de regie over jouw persoonlijke traject
  • Persoonlijke en oprechte begeleiding
  • Verder kijken dan alleen naar de diagnose of stoornis
  • Maatwerk bieden: Er bestaat geen standaard aanpak, ieder mens is uniek
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid delen en inzetten
  • Investeren in kwalitatieve gespecialiseerde ondersteuning
  • Geen wachttijden, directe ondersteuning