Route Vooruit biedt individuele trajecten waarin we 1 op 1 werken aan jouw klachten. Dit doen we door op verschillende leefgebieden te onderzoeken wat invloed heeft op het in stand houden van jouw klachten en hoe je hieraan kan werken. Doel van dit traject is dan ook om naar de klachten in zijn geheel te kijken en samen aan de slag te gaan richting een complete aanpak van de problematiek.

De ervaring leert dat wanneer iemand psychische klachten heeft deze zich vaak op meerdere (leef)gebieden uiten. Hierdoor hebben veel mensen met psychische klachten het gevoel dat ze op meerdere gebieden vastlopen en dat de ene negatieve gebeurtenis de andere opvolgt. Er is dan sprake van een negatieve vicieuze cirkel waardoor de ene gedachte of situatie een andere gedachte of situatie negatief beïnvloed. De opeenvolging van negatieve gedachtes en/of situaties zorgen ervoor dat de psychische klachten in stand blijven en het moeilijk is deze te doorbreken.

Voorbeeld 1:
Omdat Peter (fictieve naam) onlangs ontslagen is bij de baan waar hij al 15 jaar werkzaam was en het hem niet lukt om een nieuwe baan te vinden krijgt hij het financieel steeds moeilijker. Hij heeft op verschillende plaatsen schulden gemaakt en durft zijn post niet meer te openen. Door de geldzorgen heeft hij een korter lontje en heeft hij vaak ruzie met zijn vrouw waardoor hun relatie steeds meer onder druk is komen te staan. Omdat Peter zich schaamt voor zijn situatie en een laag zelfbeeld heeft is hij vaak somber en lukt het hem steeds moeilijker om positief te blijven. Uiteindelijk ontwikkeld hij door alle problemen een depressie en lukt het hem helemaal niet meer om te solliciteren voor een nieuwe baan.

Voorbeeld 2:
Els (fictieve naam) heeft weinig sociale contacten en voelt zich vaak eenzaam. Ze is op de middelbare school gepest en is erg onzeker in sociale situaties. Inmiddels volgt ze een studie op het HBO maar echt aansluiting met klasgenoten heeft ze voor haar gevoel niet. Ze is tijdens praktijkopdrachten zoveel bezig met hoe ze op andere reageert, of ze misschien iets verkeerd doet en wat anderen misschien allemaal over haar denken dat ze in het begin van de dag meestal zo erg in paniek raakt dat ze zich ziekmeldt voor school. Haar angsten nemen steeds meer toe en ze blijkt een sociale angststoornis te hebben ontwikkelt waardoor haar opleiding volgen niet meer lukt. Hierdoor komt ze thuis te zitten en wordt de angst om de deur uit te gaan steeds groter en groter.

Omdat verschillende leefgebieden elkaar kunnen beïnvloeden en juist herstel in de weg kunnen staan, werken wij samen met jou aan een complete aanpak van jouw klachten. Tijdens een individueel traject onderzoeken we samen welke omstandigheden, gedachtes en/of situaties jouw klachten in stand houden en leer je hoe je hier zelf positief invloed op kan hebben. Onze aanpak is vaak praktisch van aard en wij werken graag actiegericht. Hierdoor kunnen we echt concrete stappen zetten richting jouw herstel en het verminderen van jouw klachten. Dit doen we niet door alleen over je klachten te praten maar we gaan er juist ook mee aan de slag door te DOEN!

Aanpak van jouw klachten op 7 verschillende leefgebieden:

  • Werk en dagbesteding
  • Wonen
  • Persoonlijke financiën
  • Psychische gezondheid
  • Fysieke gezondheid
  • Sociale relaties en contacten
  • Zingeving

Voorafgaand aan het traject wordt via een intakegesprek samen gekeken naar waar we naartoe gaan werken. Wat wil je leren, onderzoeken en bereiken met het traject? Op welke gebieden uiten jouw klachten zich het meest en welke omstandigheden zorgen ervoor dat jouw klachten in stand worden gehouden? Hoe krijg je grip op jouw klachten en waar wil je op het einde van het traject staan?
Een goed plan helpt vaak om doelen niet uit het oog te verliezen en geeft houvast om ergens naartoe te werken. Jij bepaalt wat voor jou niet en wat juist wél werkt en jij houdt de regie over jouw proces.

Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen doen of een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan gerust contact met ons op!