Route Vooruit maakt gebruik van Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de tussen Cliënt en Loek Marneffe (Bedrijfsnaam Route Vooruit) gesloten overeenkomst met betrekking tot begeleiding, hulpverlening en/of ondersteuning. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen gedurende de overeengekomen begeleidingsperiode en het hiervoor opgestelde document is te downloaden en bekijken via onderstaande link:

Algemene voorwaarden Route Vooruit