Hoewel wij altijd zullen proberen de begeleiding en ondersteuning zo goed mogelijk te laten verlopen kan het zijn dat er op een bepaald moment een klacht ontstaat. Natuurlijk kun je hiermee altijd bij je persoonlijk begeleider en/of Loek Marneffe (eigenaar van Route Vooruit) terecht en zullen wij de klacht serieus nemen en ons uiterste best doen om er samen op een zo goed mogelijke manier uit te komen. Mocht je dit niet willen of dit niet lukken dan behoud je altijd het recht om een officiële klacht in te dienen. Voor dit soort situaties zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling waarmee je dan contact kan opnemen. Zij nemen je klacht dan in behandeling en kunnen tot een passende oplossing komen.

Informatie over hoe dit werkt is te lezen in het Stroomschema van de klachtenregeling.

Daarnaast kun je voor meer informatie terecht op www.klachtenregeling.nl of via Klachtenregeling klachtencommissie de algemene voorwaarden, wet- en regelgeving bekijken.

Wanneer er bij een Cliënt sprake is dat hij/zij de begeleiding/ondersteuning ontvangen door een door Route Vooruit ingehuurde onderaannemer/opdrachtnemer en deze partijen er niet samen uitkomen kan Route Vooruit verwijzen naar de klachtenregeling van de desbetreffende persoon en kan de Cliënt daar een klacht indienen. U kunt dan aan de desbetreffende begeleider/begeleidster of aan Loek Marneffe vragen waar en bij wie u terecht kunt voor het indienen van uw klacht.

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl

Website: www.klachtenregeling.nl
Email: info@klachtenregeling.nl
Telefoon: 085-4858560