Route Vooruit maakt gebruik van Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de tussen Cliënt en Route Vooruit gesloten overeenkomst met betrekking tot begeleiding, hulpverlening en/of ondersteuning. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen gedurende de overeengekomen begeleidingsperiode en het hiervoor opgestelde document is te downloaden en bekijken via onderstaande link:

Algemene Voorwaarden Route Vooruit

Voor vragen of extra informatie over de algemene voorwaarden kunt u terecht bij Loek Marneffe (eigenaar Route Vooruit) via de contactgegevens te vinden op deze website.